Poznaj potęgę M365

Odkryj, jak to narzędzie może pomóc Ci w codziennej pracy nauczyciela w oparciu o aplikacje OneNote, Teams, Forms.

Cel szkolenia

  • Uczestnicy poznają szeroki wachlarz możliwości aplikacji OneNote, Teams i Forms w edukacji.
  • Nauczą się wykorzystywać te narzędzia do zarządzania czasem, organizacją klasy i komunikacją.
  • Odkryją jak OneNote, Teams i Forms mogą pomóc im w rozwoju zawodowym i doskonaleniu swoich umiejętności.

Czas trwania szkolenia

4 godziny
Czas szkolenia uzależniony jest od zakresu zagadnień i może być wydłużony o dodatkowe zajęcia warsztatowe.

Korzyści z udziału w szkoleniu

To szkolenie to doskonała okazja dla każdego pedagoga, który chce:

  • Zwiększyć efektywność nauczania: M365 oferuje szereg narzędzi, które usprawniają planowanie lekcji, ocenianie uczniów i komunikację z rodzicami.
  • Urozmaicić zajęcia: OneNote, Teams i Forms pozwalają na tworzenie interaktywnych treści, angażujących uczniów i ułatwiających im przyswajanie wiedzy.
  • Oszczędzić czas: Zautomatyzuj powtarzalne zadania i zyskaj więcej czasu na to, co najważniejsze – budowanie relacji z uczniami i wspieranie ich w rozwoju.
  • Współpracować z innymi nauczycielami: M365 ulatwia wymianę materiałów dydaktycznych, tworzenie wspólnych projektów i konsultacje z kolegami i koleżankami z pracy.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników i zespołów.

Email

marta@wysocka.edu.pl

Telefon

+48 607 934 607