Dyrektor w cyfrowej erze: zarządzanie szkołą
z Microsoft365

Zwiększ produktywność i efektywność zarządzania szkołą.

Cel szkolenia

 • Nabycie umiejętności efektywnego zarządzania szkołą z wykorzystaniem narzędzi Microsoft365 – Outlook, Kalendarz, OneDrive, Teams.
 • Poznanie funkcji i możliwości Microsoft365 przydatnych w zarządzaniu szkołą.
 • Nabycie umiejętności planowania, organizowania i kontroli pracy z wykorzystaniem narzędzi Microsoft365.
 • Zwiększenie efektywności komunikacji i współpracy z nauczycielami, pracownikami administracji i rodzicami.
 • Poprawa bezpieczeństwa danych i zarządzanie nimi w chmurze Microsoft.
 • Zwiększenie produktywności i oszczędność czasu w codziennej pracy dyrektora.

Czas trwania szkolenia

3 godziny
Czas szkolenia uzależniony jest od zakresu zagadnień i może być wydłużony o dodatkowe zajęcia warsztatowe.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

 • Nauczą się efektywnie wykorzystywać narzędzia Microsoft365 do zarządzania szkołą.
 • Zwiększą swoją produktywność i efektywność pracy.
 • Poprawią komunikację i współpracę z zespołem.
 • Zyskają pewność siebie w korzystaniu z nowoczesnych technologii.
 • Będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę do usprawnienia pracy szkoły.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników i zespołów.

Email

marta@wysocka.edu.pl

Telefon

+48 607 934 607