Odkryj moc technologii

Zainspiruj się jak za pomocą aplikacji i urządzeń interaktywnych prowadzić atrakcyjne zajęcia.

Cel szkolenia

 • Poznanie różnorodnych aplikacji i urządzeń interaktywnych przydatnych w nauczaniu.
 • Nauczenie się tworzenia i wykorzystywania materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia interaktywnych lekcji z wykorzystaniem aplikacji i monitorów interaktywnych.
 • Rozwijanie umiejętności kształcenia krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów u uczniów.
 • Zwiększenie efektywności nauczania i uczenia się.

Czas trwania szkolenia

3 godziny
Czas szkolenia uzależniony jest od zakresu zagadnień i może być wydłużony o dodatkowe zajęcia warsztatowe.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Wzrost motywacji i zaangażowania uczniów
 • Możliwość tworzenia bardziej angażujących i interaktywnych lekcji.
 • Dostęp do szerokiej gamy materiałów dydaktycznych online.
 • Rozwijanie umiejętności dydaktycznych nauczycieli
 • Wzrost efektywności nauczania i uczenia się
 • Możliwość współpracy z innymi nauczycielami online.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników i zespołów.

Email

marta@wysocka.edu.pl

Telefon

+48 607 934 607