Canva w Edukacji

Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Cel szkolenia

  • Poznanie funkcji i możliwości narzędzia Canva, które mogą być wykorzystane w procesie edukacyjnym.
  • Nabycie umiejętności tworzenia atrakcyjnych wizualnie materiałów dydaktyczne, takich jak prezentacje, plakaty, infografiki i karty pracy.
  • Nabycie umiejętności tworzenia interaktywnych i angażujących materiałów, które zwiększą zaangażowanie uczniów i ułatwią przyswajanie wiedzy w trakcie zajęć lekcyjnych.
  • Poznanie sposobów na włączenie narzędzia Canva do swoich codziennych zajęć, aby uatrakcyjnić i zróżnicować metody przekazywania wiedzy.

Czas trwania szkolenia

3 godziny
Czas szkolenia uzależniony jest od zakresu zagadnień i może być wydłużony o dodatkowe zajęcia warsztatowe.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:

  • Nauczą się tworzyć atrakcyjne i profesjonalne materiały dydaktyczne, co urozmaici ich lekcje i sprawi, że będą bardziej angażujące dla uczniów.
  • Będą potrafili dostosować materiały dydaktyczne do indywidualnych potrzeb i poziomu uczniów, co zwiększy efektywność nauczania.
  • Rozwiną umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, co jest niezbędne w dzisiejszym zglobalizowanym i cyfrowym świecie.
  • Zyskają pewność siebie w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników i zespołów.

Email

marta@wysocka.edu.pl

Telefon

+48 607 934 607