Sztuczna inteligencja - szansa czy zagrożenie?

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z potencjałem i wyzwaniami sztucznej inteligencji (AI)
 • Przeanalizowanie wpływu AI na różne dziedziny życia, w tym edukację, rynek pracy, gospodarkę i bezpieczeństwo
 • Przedstawienie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem AI
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia o AI i jej wpływie na społeczeństwo
 • Inspirowanie do udziału w dyskusji na temat przyszłości AI

Grupa docelowa

 • Osoby zainteresowane sztuczna inteligencją i jej wpływem na świat
 • Uczniowie i studenci
 • Nauczyciele i edukatorzy
 • Przedsiębiorcy i menedżerowie
 • Pracownicy różnych sektorów gospodarki

Czas trwania szkolenia

3 godziny
Czas szkolenia uzależniony jest od zakresu zagadnień i może być wydłużony o dodatkowe zajęcia warsztatowe.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Zdobycie wiedzy na temat potencjału i wyzwań AI
 • Poznanie różnych zastosowań AI w różnych dziedzinach życia
 • Nabycie umiejętności krytycznego myślenia o AI i jej wpływie na społeczeństwo
 • Zainspirowanie się do udziału w dyskusji na temat przyszłości AI
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami

Email

marta@wysocka.edu.pl

Telefon

+48 607 934 607